Rechten en plichten verbonden aan de doctorsgraad.

Dit is een samenvatting van dit UU document.

De rechten verbonden aan de doctorsgraad
Aan degene die voldoet aan alle daarvoor geldende eisen – gesteld bij of krachtens de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (hierna: WHW) – wordt de graad Doctor verleend. Diegene mag naar keuze ofwel de graad Doctor vermelden door achter zijn naam een D. te plaatsen, ofwel de doctorstitel voeren door middel van de afkorting dr. voor zijn naam te plaatsen (artikel 7.22 WHW).

Ingevolge artikel 435 van het Wetboek van Strafrecht is degene die zonder daartoe gerechtigd te zijn de titel “doctor” voert strafbaar.

ARTIKEL 7.22 WHW
1. Degene die op grond van de promotie, bedoeld in artikel 7.18, dan wel ingevolge artikel 7.19, tweede lid, de graad Doctor is verleend, is gerechtigd die graad in de eigen naamsvermelding tot uitdrukking te brengen.
2. Degene die op grond van het eerste lid gerechtigd is de in dat lid bedoelde graad in de eigen naamsvermelding tot uitdrukking te brengen, is tevens gerechtigd de titel doctor te voeren.
3. De in het eerste lid bedoelde graad wordt, aangeduid als D, in de naamsvermelding achter de naam geplaatst. De in het tweede lid bedoelde titel wordt, afgekort tot dr., voor de naam geplaatst.
4. De betrokkene maakt een keuze uit het tot uitdrukking brengen in de eigen
naamsvermelding van de graad, bedoeld in het eerste lid, en het voeren van de titel, bedoeld in het tweede lid.
Een doctorsgraad is vaak een noodzakelijke voorwaarde om voor bepaalde wetenschappelijke functies in aanmerking te komen en om bijvoorbeeld als co-promotor te kunnen worden benoemd.

De plichten
Verplichtingen jegens de wetenschap:

diederik-stapel-26082011-15

Fraudeur Stapel voert de doctorstitel niet meer.

Wanneer degene die de doctorsgraad heeft behaald doorgaat met het verrichten van wetenschappelijk onderzoek en het geven van wetenschappelijk onderwijs, dan zal hij/zij zich in het algemeen moeten houden aan geschreven en ongeschreven principes van goed wetenschappelijk onderzoek – voor medewerkers van de in de VSNU vertegenwoordigde universiteiten onder meer concreet vertaald in de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening (VSNU 2005) – en zich moeten onthouden van handelingen of gedragingen die indruisen tegen de wetenschappelijke integriteit.

Verplichtingen jegens de samenleving:

Hier betreft het ongeschreven regels en normen die samenhangen met het feit dat een doctor niet alleen binnen het wetenschappelijke veld, maar ook in de samenleving als geheel een bepaalde positie bekleedt en dat de maatschappij een zekere waarde hecht en vertrouwen ontleent aan een doctorsgraad. Daarvan moet degene die deze titel voert zich in het algemeen bewust zijn. Men mag van diegene verwachten dat die zich onthoudt van handelingen of gedragingen die het vertrouwen in de wetenschap beschamen of ondermijnen. Een doctor heeft in die zin in de samenleving een ongeschreven “ambassadeursfunctie” ten behoeve van de wetenschap.

Een doctorsgraad kan uiteraard worden ingetrokken als later aan het licht komt dat deze niet op de juiste gronden is verleend (bedrog, plagiaat, etc.). Het zal hierbij wel om apert en aantoonbaar frauduleus handelen moeten gaan. Zelfs topfraudeur Diederik Stapel nam zelf afstand van de titel.

Advertentie

Over Marco de Baar

http://de.linkedin.com/pub/marco-de-baar/5/141/b33
Dit bericht werd geplaatst in Hall of fame, Hall of shame en getagged met , , . Maak dit favoriet permalink.

3 reacties op Rechten en plichten verbonden aan de doctorsgraad.

 1. Mark zegt:

  De gedragscode wetenschapsbeoefening van de VSNU is van december 2004 en is in mei 2012 op een enkel punt aangepast. Zie http://www.vsnu.nl/wetenschappelijke_integriteit.html
  De KNAW stelde in 2005 de ‘verklaring van wetenschappelijke onafhankelijkheid’ voor als standaard gedragscode die getekend zou moeten worden door onderzoekers.

  Behalve frauduleus handelen is er ook een grijs gebied van (bijzonder) hoogleraren, waar belangenverstrengeling of invloed door sponsors mogelijk is. Zouden de gedragscodes aangepast moeten worden om 1) niet alleen bij frauduleus promotieonderzoek de verkregen doctorsgraad te kunnen ontnemen, maar ook bij latere fraude dit te kunnen doen? 2) alle inkomsten uit derde geldstromen publiek te maken?

  De VSNU-code is gebaseerd op de volgende vijf wetenschappelijke waarden: zorgvuldigheid, betrouwbaarheid, controleerbaarheid, onpartijdigheid en onafhankelijkheid. Deze waarden worden gespecificeerd in normatieve principes en vervolgens uitgewerkt in ‘best practices’. Op het eind worden grijze zones genoemd en het optreden van dilemma’s in de toepassing van de normatieve principes.

  Hoe kan zo’n gedragscode effectief worden? Volgens de opstellers moet hij op alle universiteiten expliciet aan de orde komen in onderwijs en onderzoek, met als doel een brede bewustwording van de problematiek. Iets dat misschien iedere universiteit/opleiding voor zich mag nagaan…

 2. RoyMeijer zegt:

  In de UFO – functieomschrijvingen medewerkers universiteiten – staan ten aanzien van communicatie ook wat mooie zaken expliciet genoemd. Best leuk om zo ’s door de regels te spitten: http://roymeijer.weblog.tudelft.nl/2012/06/title-814/

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s