De diplomademocratie en de speech van Gerdi Verbeet

Naar aanleiding van de opmerkingen van Gerdi Verbeet over het te hoge opleidingsniveau in de eerste en tweede kamer moest ik natuurlijk prof. dr Mark Bovens benaderen. Verbeet stelde dat het opleidingsniveau in de kamer zo hoog was dat de laagopgeleiden slecht worden vertegenwoordigd. Verbeet zou haar betoog op werk van Bovens gebaseerd hebben. Ik was benieuwd of Bovens zich daarin kon herkennen.

Bovens reageerde vorige week: Aangezien hij al heel veel over opleiding en democratie heeft geschreven is hij huiverig voor nog een geval van (auto)plagiaat. Alles wat Bovens en Wille op dit gebied te zeggen hebben staat in hun boek “Diplomademocratie: Over de spanning tussen meritocratie en democratie,  Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker 2011.”

Maar hij wees me op een stuk in het Nederlands Dagblad, waarvan het tweede deel “eigenlijk een vrij aardige reactie die goed weergeeft wat wij (MdB: Bovens en Wille) er van vinden.” Leuk is overigens dat Bovens zich beschikbaar stelt om, later in het jaar, een keer te polemiseren over de (on)wetenschappelijkheid van tweede kamerleden, of over de wenselijke relatie tussen wetenschap en politiek.

Dat houdt u nog tegoed!

Hier de uitsnede van het artikel “Maak van de Kamer geen stamtafel”
Nederlands Dagblad, December 30, 2011 Friday

Start Excerpt 

Gerdi Verbeet had dus wel wat uit te leggen na dit zoveelste incident in ‘haar’ parlement. Ze kwam er vorige maand uitvoerig op terug in een lezing bij de presentatie van het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2011. Na het ‘doe ’s normaal man’ incident kreeg Verbeet veel reacties van burgers. Een aantal verwoordde de mening van de ‘Bond tegen het vloeken’ en stoorde zich aan de taalverruwing. Anderen reageerden juist enthousiast. Als het er zo toegaat in de vergaderzaal wordt het echt spannend. Dan herkent de ‘gewone man’ zich in het politieke debat en dat is alleen maar winst voor de democratie. Bij de weging van deze reacties koos Verbeet zonder meer voor de laatste groep. Ze beargumenteerde dat met een verwijzing naar het boek Diplomademocratie van Mark Bovens en Anchrit Wille. Deze bestuurskundigen hebben met een schat aan statistische gegevens de nieuwe kloof in de politiek glashelder aangegeven. De kloof in Nederland loopt meer en meer langs lijnen van opleiding. Hoger opgeleid Nederland staat tegenover lager opgeleid Nederland. Dat werkt op tal van terreinen door, denk aan voeding en gezondheidszorg, maar zeker ook in de politiek. De Tweede Kamer bestaat voor negentig procent uit hoger (hbo en universitair) opgeleiden. In 2006 lag dat percentage op 85. Het parlement is daarmee steeds minder een afspiegeling (representatie) van de bevolking. In de gehele samenleving is de verhouding hoog- en laagopgeleid dertig tegenover zeventig procent. Bij de beroepsbevolking, 15 tot 65 jaar, is slechts een kwart hoger opgeleid. Omgekeerd komt deze kloof ook in de cijfers tot uiting. Van de PVV-stemmers was in 2010 twee procent hoger opgeleid. Van de laagstopgeleiden (tot en met lbo), stemde 33 procent op de PVV en tien procent op de SP en maar twee procent op GroenLinks. Bovens en Wille concluderen dat de PVV en de SP in feite de ‘nieuwe volkspartijen’ zijn. Hun electorale opkomst is ook een uiting van emancipatie van de lager opgeleiden.

De onderzoeksgegevens over de kloof doen er toe. Het zijn gegevens om over na te denken en niet om te negeren. Alleen is de reactie daarop van Verbeet nogal vreemd. Op basis van Bovens en Wille voert ze een pleidooi voor meer mensen met ‘minder opleiding’ in de Kamer. Dat lijkt op een denkfout. Immers als de PVV en de SP er nu reeds in slagen als volkspartijen op te treden is de kloof voor een deel al overbrugd. Wanneer ook de oude gevestigde partijen (PvdA, CDA en VVD) zich weer beter weten te verstaan met de bevolking wordt de opleidingskloof verder verkleind. De verkiezing van Hans Spekman tot PvdA-voorzitter is een indicatie in die richting.

Het misverstand bij Verbeet is dat je, om het plastisch uit te drukken, een koe moet zijn om boe te roepen. Anders gezegd: je hoeft niet laagopgeleid te zijn om de gevoelens en meningen van laagopgeleiden in het parlement te vertolken en te wegen. Een tweede misverstand, en dat is erger, is dat laagopgeleid zijn in haar redenering een excuus vormt voor platheid en taalverruwing. Dat is beledigend voor laagopgeleiden. Er zijn tal van voorbeelden van laagopgeleide volksvertegenwoordigers uit het verleden die helder en scherp het woord konden voerden, zonder te vervallen in kroegtaal. Voor het nieuwe jaar kan Verbeet zich beter voornemen het aanzien van het parlement te verhogen door het Reglement van Orde toe te passen en, als het moet, Kamerleden tot de orde te roepen.

End Excerpt

Als deze tekst goed weergeeft wat Bovens vindt, is mijn conclusie dat Verbeet het werk van Bovens voor haar karretje heeft gespannen.

Over Marco de Baar

http://de.linkedin.com/pub/marco-de-baar/5/141/b33
Dit bericht werd geplaatst in Politiek correct en getagged met , , , . Maak dit favoriet permalink.

27 reacties op De diplomademocratie en de speech van Gerdi Verbeet

 1. appie b. broek zegt:

  Een maatschappij waar men denkt ‘het’ van ‘hoogopgeleiden’ te moeten hebben, gaat een ‘donkere’ toekomst tegemoet! Godzijdank leven we nog in de omstandigheid dat men ook zonder ‘papiertje’ het nog ver kan brengen. Voorbeelden: Johan Cruyff, (1 jaar Mulo), Joop van der Ende, Youp van ’t Hek, Wim van der Leegte, Hennie van der Most…..De jaren 1940-1945 hebben eveneens het bewijs geleverd dat het in wezen niets uitmaakt of men nu wel of niet ‘geleerd’ heeft en dat het toch om geheel andere zaken ‘gaat’! ‘Karakter’, bijvoorbeeld. Dat deze ‘wijsheid’ niet aan ‘hoogopgeleiden’ is besteed is een veeg teken des tijds!

 2. Heb je de post ueberhaupt gelezen? Ik weet namelijk niet waar je op reageert, maar in ieder geval is het niet op de post.

  Ik stel vast dat Gerdi Verbeet de wetenschap voor haar karretje spant door te claimen dat ze haar uitspraken baseert op het werk van Bovens. Dat is dus niet het geval.

  Ik claim nergens dat je zonder hoge opleiding geen waardevolle bijdrage aan de samenleving kunt geven.

  • appie b. broek zegt:

   Ja, ik heb de post wel gelezen en ik twijfel aan de ‘wetenschappelijke waarde’ van Bovens’s onderzoek en heb alle begrip voor de opmerking van Verbeet. Het ‘hoogopgeleid zijn’ maakt sinds enige tijd deel uit van de publieke discussie en dat terwijl de meeste mensen toch meer dan lagere school hebben maar niet naar de universiteit zijn geweest. Waar staan deze mensen in de ‘wetenschappelijke onderzoeken’ van Bovens & Co?
   En dan de claims die ‘hoogopgeleiden’ menen te moeten leggen. Hoogopgeleid zou gezonder en langer leven! Wat een waanzin,de ‘alleroudsten’ die ik in de krant tegen kom zijn bijna zonder uitzondering ‘laagopgeleid’!

   Ook ben ik ‘ervaringsdeskundige’, we hadden vroeger n.l. een kinderloze en waanwijzxe tante in de familie. Ze was lector Nederlands UL, en had, vanwege haar kinderloosheid, ook een graad in de pedagogie en wij, neefjes en nichtjes, waren de ‘proefkonijnen’ waarop zij haar ‘waanwijsheid’ uit probeerde. Het is zo’n 60 jaar geleden maar als ik de kranten volg, en dan natuurlijk vooral de ‘kwaliteitskranten’, geloof ik niet dat er veel veranderd is.In tegendeel zelfs!

 3. Hi Appie,

  Prima dat je het met Gerdi Verbeet eens bent. Moet je zelf weten. Ik ben het overigens hartgrondig oneens met Gerdie Verbeet. Moet ik ook zelf weten. Maar daar gaat het hier NIET om.

  Wat ik wel heel interessant vind is dat je een beeld hebt van wetenschappers. Deels omdat je 60 jaar geleden een nogal maffe lector in de familie had, maar ook door wat je in kranten leest.

  Mag ik je uitnodigen omdat uit te werken? Dat zou ik spannend vinden. Dat is eigenlijk precies de reden waarom ik dit blog probeer te runnen.

  Groet,
  Marco

 4. appie b. broek zegt:

  Ik ben de hele ochtend bezig geweest om je een uitgebreid antwoord te geven maar door een of andere complicatie is de tekst ‘onvindbaar’ en vrees ik dat ik die drie kantjes opnieuw zal moeten intikken. Dit vereist echter nieuwe energie en kan dus nog wel even duren!
  Om alvast een begin te maken verwijs ik naar een bericht in het AD van 15.7.j.l.’Vruchtbare vrouw danst beter’. En zijn het m.i. dergelijke berichten die de ‘wetenschap’ in discrediet brengen! Hetzelfde geldt voor het, wetenschappelijk onderbouwd, bericht dat uit onderzoek was gebleken dat mannen die helpen met de afwas meer en betere sex hebben dan mannen die het aan hun vrouw overlaten.Dat er in de meeste huishoudens een afwasmachine staat, was niet in het onderzoek meegenomen.

  Men vraagt zich af, moet ik hier nu mijn belastinggeld voor op tafel leggen?

  Dertig jaar geleden kwam ik er achter dat de door de overheid gepropageerde en gesubsidieerde wijze van woningisolatie zeer schadelijke bijwerkingen m.b.t. gezondheid en brandgevaar had.
  Pas onlangs verschenen er krantenartikelen waarin mijn vermoeden bevestigd werd. Het gaat dus net zo alhet met asbest gegaan is. Ook hiervan waren de schadelijke bijwerkingen al tientallen jaren bekend voordat er daadwerkelijk iets aan gedaan werd.

  Is dit niet een fantastisch ‘studie’onderwerp? Waarom het toch 30 jaar moet duren voordat er aan een dergelijke situatie een einde wordt gemaakt!

 5. Ha! Ik ga mijn vrouw helpen met de afwas!

  Wat de ’Vruchtbare vrouw danst beter’ onderzoeken betreft: Er is een onderscheid tussen de wetenschap, en dat deel daarvan dat de pers haalt, en dat is juist bij de psychologie een heikel punt. Veel psychologen maken zich erg zorgen over de resultaten uit hun vak die de media halen, de psychologie een freakshow maken.

  Jona Lendering schrijft veel over soortgelijke problemen in de oudheidkunde en de geschiedenis, kijk bijvoorbeeld eens op mainzerbeobachter.wordpress.com over naakte gladiatoren.

  Ik zie je tekst met enthousiasme tegemoet. Neem rustig je tijd.

  • appie b. broek zegt:

   Niet alleen als krantenlezer, ook als deelnemer aan het verkeer heb ik met de ‘wetenschap’ te maken. Zo is er onlangs een ‘missive’ uit ‘Brussel’, alles wat uit ‘Brussel’ komt is minstens even verdacht als het predicaat ‘wetenschappelijk’, gekomen waarin gesteld werd dat oudere auto’s vaker gekeurd moeten worden. Nu ben ik de bezitter van een 14 jaar oude Subaru Forrester en was ik dus nogal nieuwsgierig wat de reden van deze geldklopperij, want dat is het meestal, zou moeten zijn!
   Welnu, volgens het Volkskrantbericht hadden ‘wetenschappers’ vastgesteld dat oudere auto’s aanzienlijk vaker bij verkeersongevallen betrokken zijn dan nieuwere.
   En weer is ‘de kleine man’ de klos!

   De suggestie wordt hier gewekt dat oudere auto’s en minder degelijke conditie hebben dan nieuwere, Ik geloof het graag!
   Maar in hoeverre speelt de conditie van het ‘voertuig’ een rol bij het aantal verkeersslachtoffers? Want daar gaat het altijd om bij dit soort ‘onderzoeksgegevens’ die als argument gebruikt worden om bepaalde maatregelen er door te drukken!
   Ik ben alweer ruim 10 jaar ‘schadevrij’ en heb nooit anders dan wat ‘blikschade’ opgelopen of veroorzaakt. Bovendien heb ik niet de minste behoeft om ‘m een op ‘z’n staart te trappen’ , zoals men dat wel heeft bij nieuwere exemplaren.
   Kortom, dit is de zoveelste ‘Brusselse’ maatregel waarvan ik het nut niet van in zie en hoogstwaarschijnlijk het resultaat is van het lobbywerk van de auto-industrie!

   Een andere verkeersmaatregel waar ik het altijd weer moeilijk mee heb en die mij in de loop der jaren een aantal boetes heeft opgeleverd, is de verplichting tot het dragen van een zgn. ‘veiligheidsgordel’.
   Ik ben er, ondanks de ‘wetenschappelijke’ rapporten en onderzoeken, zie internet, die beweren dat dit een aanzienlijke bijdrage levert aan het veiliger maken van het verkeer, niet van overtuigd dat dit inderdaad zo is. Niet alleen leven wij in een ‘waterrijk’ land en is de kans te water te raken niet gering en kan de gordel een belemmering zijn om uit de auto te komen, bovendien heb ik een citaat uit een interview, Volkskrant 19.7.2008, met de inmiddels overleden ‘kleurrijke’ voetbaltrainer Fritz Korbach, waarin hij zegt:

   ‘Het was mijn geluk dat het toen nog niet verplicht was gordels te dragen. Ik werd uit de auto geslingerd en kwam 30 tot 40 meter verderop in een sloot terecht.’

   Ik heb een aantal malen getracht dit citaat aan de rechter voor te leggen, maar het lijkt er op dat Justitie er alles aan doet om dergelijke ‘bezwaarden’ niet voor de rechter te laten komen.

   Wetenschappelijk gezien misschien interessant, in Brazilië, waar ook taxi-chauffeurs en passagiers een veiligheidsgordel moeten dragen, waren het altijd de wat oudere, zwarte chauffeurs die zich daar niets van aantrokken, zelf geen gordel omhadden en ook hun passagiers hierin vrij lieten!

   Men zal kunnen begrijpen dat ik een ‘rascitisch’ keuze maakte bij het ‘nemen’ van een taxi!

   groeten, we gaan nog maar even door….

   • appie b. broek zegt:

    Er is geen ontkomen aan….de Telegraaf van heden vertelt mij dat..
    ‘Onderzoek toont aan dat ongeveer 34 procent van de mensen op vakantie ziek wordt’.
    Hoewel het hier dus ‘De Telegraaf’ betreft, immers dé krant voor laagopgeleid Nederland, komt men dergelijke berichten ook, en veelvuldiger, in de zgn.’kwaliteitspers’ tegen.
    Wordt het dan ook niet eens tijd dat krantenredacties dergelijke cijfers een kwalificatie van ‘betrouwbaarheid’ geeft. En let eens op de context, het Slotervaart ziekenhuis wil ook patienten op vakantie, met name in Turkije, gaan helpen. Het wordt echter niet duidelijk wie of wat hier de extra kosten gaat betalen. Heeft men soms ergens nog een subsidiepotje ontdekt? Het zal toch niet de ‘ABWZ’ zijn waarover momenteel nogal wat te doen is en waarover ik eind vorige eeuw al aan de bel heb getrokken. Zonder resultaat overigens, maar dat ben ik wel gewend!
    Op een vrijwillige ziektekostenpremie van f 130,- per maand vond ik een, wettelijke toeslag, dat was dus niet vrijwillig, van plm f 50,- voor de mij toen nog volkomen onbekende ABWZ een vorm van chantage waar ik toch iets meer van wilde weten. Ik meen dat ik hierover nog een correspondentie met dr.Smalhout heb gevoerd en dat ik de copiën hiervan, in een vlaag van opruimwoede, heb weggegooid. Jammer!

    Blijft echter dat getal van ’34 %’, dat is dus meer dan 1/3 van alle vakantiegangers. Ik geloof er niets van, tenzij men ‘alcoholische ‘katers’ e.d. ook meerekent! Welke ‘wetenschap’ geeft hier uitsluitsel?

   • Hi Appie,

    Betrouwbaarheidsgrenzen aangeven kan nooit kwaad, en precies definieren wat ‘gemeten wordt’ is nog belangrijker.

    Maar … Er is een groot verschil tussen wetenschap waarbij statistiek wordt gebruikt, en statistisch onderzoek in het algemeen. Statistisch onderzoek wordt in allerhande toepassingen ingezet. Vaak om risicos en maatregelen tegen deze risico’s goed op elkaar af te stemmen.

    De onderzoeken waar jij naar lijkt te verwijzen ken ik niet. Maar ze zouden bijvoorbeeld kunnen zijn gedaan door een verzekeringsbedrijf of een reisbureau. Zoals je terecht aangeeft is de eerste vraag is: “wat is ziek?” Een hoofdpijntje? Een buikgriepje? Een keer over de nek door een overdosis sangia? Of praten we over zware duik,- en skiongevallen. De 34% geeft aan dat de lat niet heel erg hoog ligt.

    Dit blog gaat niet over de AWBZ, en premies daarvoor.

 6. appie b. broek zegt:

  Citaat Onderzoeks rapport Smeesters
  6.3 Algemene aanbevelingen:

  ‘Aangezien Prof.Smeesters herhaaldelijk aangeeft dat de cultuur binnen zijn werkveld en zijn afdeling zodanig is dat hij zich als persoon niet schuldig voelt en ervan overtuigd is dat velen in publicaties op het gebied van de marketing en (in mindere mate) sociale psychologie gebruik maken van het bewust weglaten van data om significatie te bereiken, zonder dit te vermelden, dient er onderzoek/ regelgeving op dit gebied te komen.’

  Je zult misschien wel begrijpen dat ik nogal hard gelachen heb toen ik deze ‘aanbeveling’ in het
  rapport ‘Smeesters’ tegen kwam. En schiet ik weer in de lach als ik mij realiseer wat hier beweerd wordt!

  S. voelt zich totaal niet schuldig, want iedereen doet/deed het, dat was de ‘cultuur’!
  Ja, ik begrijp dat, in de uiteenlopende beroepen die ik heb vervuld kwam je vaak dingen tegen, waarvan je je afvroeg of het wel in orde was. Dat deed men nu eenmaal zo, het was de ‘cultuur’….

  Tja, en dan komt er, dankzij de ‘globalisering’, een of andere Amerikaanse ‘nerd’ die deze ‘wetenschapsballon’ zo maar eventjes doorprikt!

  Ik schiet weer in de lach!

  Onwillekeurig moet ik denken aan die Amsterdamse kinderporno-zaak rond een kinderdagverblijf, ook hier was het een tip vanuit Amerika welke uiteindelijk zou leiden tot het oprollen van een pedo-netwerk rond Robert M.
  Achteraf bleek dat de praktijken van deze M. allang bekend waren en er ook voor gewaarschuwd was, maar er dus geen ‘grond’ voor een daadwerkelijk ingrijpen te zijn.
  Dat was er dus wel na de tip vanuit Amerika!

  Volgens een artikel in NRC Handelsblad van 12 juli j.l.,’ Buitenstaander als klokkenluider bij datafraude’ zullen er in de nabije toekomst nog meer van dergelijke gevallen van frauderende wetenschappers bekend worden en ‘als ‘knoeier’ aan de schandpaal worden genageld’.

  Misschien een idee voor een nieuwe ‘tak’ van ‘wetenschap’, andere ‘wetenschappen’ de maat te nemen!

  Ik werk er graag aan mee.

  • Ben het een heel end met je eens, Appie. En ik ben ervan overtuigd dat er altijd knoeiende ‘wetenschappers’ zullen zijn. Zolang er mensen wetenschap doen, wordt er geknoeid.

   Ik maak me heel erg grote zorgen om het effect van wetenschapsfraude op het hele veld. Het beeld dat dit de cultuur van het vak is deel ik absoluut niet. Maar zo’n Smeesters moet toch wat zeggen om zich er halfzacht uit te zwetsen? Opzouten met dit soort idioten!

   Maar het aan de schanpaal nagelen van idioten moet niet het uitgangspunt zijn, maar het zuiver houden van de wetenschap.

   Heb je mijn post over datavergaring in de big science gezien, en de vertaling daarvan naar social sciences gelezen? In mijn opinie zou het zo moeten.

   • appie b. broek zegt:

    ‘Zolang er mensen wetenschap doen, wordt er geknoeid’.

    Een dergelijk argument kwam ik ook tegen in een discussie over de ‘kwaliteit’ van het ‘recht’, begin dit jaar gevoerd op de site van de NRC. Zoals je misschien wel weet liggen niet alleen wetenschappers onder ‘vuur’, maar geldt dit ook voor advocaten, rechters enz. En ook hier werd het argument gebruikt dat er ook ‘slechte’ bakkers, fietsemakers enz. zijn. Dit mag dan zo zijn…..een slechte bakker zal op den duur geen brood meer verkopen en een fietsemaker van mindere kwaliteit zal ook geen klant meer over houden!
    Bij medici, rechters, advocaten, en niet te vergeten notarissen, en ‘wetenschappers’ gaat deze ‘economische correctie’ echter niet op!
    In sommige gevallen kent men een interne tuchtrechtspraak, in de praktijk stelt dit niet veel voor en moet men het wel heel ‘bont’ gemaakt hebben voordat er daadwerkelijk wordt ingegrepen. Maar gelukkig, dankzij de vele schandalen op juridisch, medisch en wetenschappelijk gebied is er nu wat meer aandacht voor dergelijke zaken!

    Het zal mij overigens volkomen aan de pet roesten of wetenschappers de zaak zitten te ‘belazeren’ zolang ik en mijn medeburgers daar maar geen last van hebben. Hier trek ik dan weer een vergelijking met eerder genoemde ‘tante’ die haar pedagogische theoriën op mij trachtte bot te vieren, maar daar ook nog eens lezingen e.d. over gaf!
    Als 11 jarige knaap ben ik daar bij toeval eens bij geweest. Het zou kunnen dat ik toen mijn ‘geloof’ in de ‘wetenschap’ heb verloren; de ‘zaal’, in werkelijkheid de huiskamer van mijn ouderlijk huis, zat vol met plaatselijke notabelen op onderwijsgebied: rector van het lyceum, hoofd van de lagere school e.d. Halverwege ben ik ‘m maar ‘gepiept’ en was ik inmiddels tot de ontdekking gekomen dat je de ‘mensheid’ blijkbaar alles wijs kan maken!

    Een zekere, al heb ik dat zelf nooit zo ervaren, ‘vroegwijsheid’ zal er bij mij dan ook wel ingezeten hebben!
    Voor mij is deze gebeurtenis een ‘data’ zoals anderen ook zo hun ‘data’ hebben. Of zit ik hier fout en is het enkelvoud ‘datum’! In elk geval lijkt het me een goed idee als de ‘wetenschap’ dergelijke ervaringen als zodanig gaat beschouwen. Iets dergelijks overkwam mij een jaar of tien later toen ik in de krant las dat Amerikaanse legerartsen bij in Vietnam gesneuvelde soldaten, jongens van een jaar of 20, de eerste sporen van aderverkalking hadden geconstateerd. Zo’n bericht komt dan weer boven bij al die hersenonderzoeken m.b.v. nieuwe scantechnieken. Die sporen van aderverkalking hebben ze blijkbaar nog niet ontdekt, ik heb er althans nog niets over vernomen!

    groeten

   • Ik meen het serieus, Appie. Kijk maar eens naar dit overzicht met ellende:

    http://de.wikipedia.org/wiki/Betrug_und_F%C3%A4lschung_in_der_Wissenschaft

 7. appie b. broek zegt:

  ‘Omdat het klimaat zo was. Dat was de gewone gang van zaken: niks melden, want dat willen ze boven niet’.

  Nog even over die ‘cultuur’ waar die Smeetsers het over had, ik stel het maar even gelijk met ‘klimaat’, en dan bedoel ik de opwarming van de aarde of de weersverwachtingen, maar het ‘klimaat’ of de ‘cultuur’ van een organisatie!
  Bovenstaande zin is dan ook afkomstig uit een ‘gegoogld’ interview d.d. 10.3.1995 met ‘klokkenluider’ Joop Hueting, voormalig hoogleraar psychologie en bekend vanwege de ‘Indonesische Excessen’.

  Nu heb ik altijd al belangstelling voor de zgn.’Indonesische Kwestie’ gehad en heb in de loop der jaren een uitgebreide documentatie, voornamelijk brochures’ opgebouwd en meen er wel iets van af te weten!
  Ik heb het dan ook altijd vreemd gevonden dat zich nooit ‘dienstmaten’ van Joop hebben gemeld, zoals dit ook met bijv. ‘Poncke ‘ Princen is gebeurd!
  Uit bovenstaande zin blijkt deze Joop dus gewoon een ‘matennaaier’ te zijn geweest!
  Terwijl er toch ook ‘jongens’, d.w.z.dienstplichtige militairen en O.V.W.ers (vrijwilligers) zijn geweest die in dergelijke situaties dienst hebben geweigerd. Alle respect voor deze lieden die voor de Krijgsraad kwamen en naar de ‘bak’ werden gestuurd.

  Maar dus geen respect voor deze Joop, integendeel, ik heb hem maar eens onder de scanner van de Creatieve Intelligentie gelegd en zijn ‘verhaal’ aan de wetten van de logica getoetst.

  Onze Joop kwam als 20 jarige dienstplichtig militair in Indie terecht en deed dienst op Java bij de ‘Stoottroepen’. Joop vermeld niet bij welk bataljon of compagnie van dit infanterie regiment hij heeft gezeten.
  Ik moet eerlijk zeggen dat ik me nogal vermaakt heb met dit interview,

  ‘Je moet je trauma’s niet romantiseren.’

  Ik weet niet of het geschikt is voor je ‘blog’ maar ik heb het sterke vermoeden dat Joop nooit in Indie is geweest. Althans niet als de ‘soldaat’ als door hem beschreven!
  Ik besef dat dit een zware beschuldiging is, terwijl het toch niet meer dan een ‘vermoeden’ is.

  De ‘data’ die ik hiervoor meen te hebben geeft ons zelf aan door ons niet te vertellen bij welk bataljon/compagnie hij zat en zijn er nog meer ‘vaagheden’ in het interview.

  ‘Ja, ik was de commandant. En de enige blanke. En 1.90 meter lang. De rest, zo’n twintig man, was van lichtbruin tot donkerbruin en 1.60 meter.’
  Aldus Joop H.

  Joop is dus inmiddels van gemeen soldaat opgeklommen tot een commanderende functie, dat moet op z’n minst ‘sergeant’ geweest zijn!
  Joop vertelt ons niet hoe deze bevordering tot stand is gekomen en bovendien blijkt uit de ‘kleur’ van de soldaten dat het hier een afdeling ‘KNIL’, Koninklijk Nederlands Indisch Leger, moet zijn geweest.
  Echter, die zaten niet bij de ‘Stoottroepen’ en komt het mij uiterst vreemd voor dat beroepssoldaten, want daar bestond het KNIL uit, gecommandeerd worden door een dienstplichtige ‘baru’.
  Joop heeft het over ‘Ambonnezen’, dat is mogelijk, maar het KNIL bestond toch vooral uit een doorsnede van de Indonesische bevolking. Het enige onderdeel waar de Ambonnezen in de meerderheid waren was de Marechaussee, d.i. de militaire politie van het KNIL.

  Ja, Joop kan me nog meer vertellen! Dat geldt trouwens ook voor Fasseur en Bank, de ‘beroepshistorici’ die bij de totstandkoming van de `zgn. ‘Excessen-nota’ betrokken waren!

  • Blijf schrijven Appie! Als je bent uitgeschreven, zal ik het allemaal compileren in een grote tekst. Die krijg je natuurlijk van te voren te lezen, voo rik ‘m plaats. Ik hoop dat je er begrip voor hebt dat ik statements die niet over wetenschap gaan filteren, want het gaat hier over wetenschap, en niet over Sergeant Joop.

 8. appie b. broek zegt:

  Je vergeet hier dat ‘Sergeant Joop’, ook een ‘wetenschapper’ was/is. Evenals de door mij genoemde Fasseur en Bank, over wie ik het ook nog wil hebben!

  Het probleem met historici is dat ze als de ‘dood’ zijn om van het ‘De Jong’ pad af te raken!
  Dat geeft immers moeilijkheden en ellende met collega’s en andere betrokkenen!
  Spreekt men ze echter prive dan wil men wel toegeven dat er het een en ander niet klopt van wat er in de boeken staat.

  Op jouw aanraden heb ik die Duitse teksten, voor zover mijn kennis van het Duits dat toeliet, gelezen, en gaan er dus de komende tijd nogal wat ‘koppen’ rollen, als ik het goed begrepen heb.
  Kunnen we al van een ‘wetenschapspolitie’ spreken?

  • de Duitse wikipediateksten gaan over oude, reeds opgeloste fraude gevallen. Wat ik wil zeggen dat fraude van alle vakgebieden, en van alle tijden is. Veel wetenschappers denken dat fraude door publicatiedruk komt. Mijn hoela! IJdelheid. Een fraudepolitie zal er nooit komen, het is zaak om het wetenschapsbedrijf zo op te zetten dat wetenschappers bijna niet kunnen frauderen en toch efficient kunnen werken. Daar gaat 90% van dit blog over.
   En ik ben erg benieuwd naar hoe wetenschap wordt ervaren. Jouw teksten zijn dus erg welkom, ook al ben ik het er vaak niet mee eens. Keep going!

 9. appie b. broek zegt:

  Reactie mijnerzijds laat even op zich wachten. Ben bezig met een tekst-analyse van het rapport ‘Westerling’ en heb nu al een suggestie voor een nieuwe ‘wetenschap’, n.l. het doen van onderzoek naar de voor en nadelen van het zgn.’poldermodel!’. ‘Data’ beschikbaar en aan werkgelegenheid geen gebrek. Welke universiteit of hoge school durft dit aan?
  Enfin, mooi weer, bier en rosé dienende, horen jullie van mij!

  groet

  • geniet van de rose Appie! Ik ben jaloers.

   Cheers,
   Marco

   • appie b. broek zegt:

    Inmiddels is het weer ‘gedraaid’, heeft de ‘Tour’ een Engelse winnaar (voor het eerst in de geschiedenis), zijn de Olympische Spelen begonnen en is de analyse van het ‘rapport Westerling’ zo ver gevorderd dat ik een voorlopige conclusie kan trekken:

    “Westerling was één van de officieren, van in totaal 4, aan wie officieel toestemming werd verleend tot het gebruik van het ‘noodrecht’, een semi-juridische term waarbij het er op neer kwam dat het aan de betrokkenen werd overgelaten hoe te handelen!”

    Veel interessanter is echter de vraag waarom dit rapport zo lang ‘onder de pet’ werd gehouden en het steeds weer de naam ‘Westerling’ is, die genoemd wordt! Ook deze vragen kan ik beantwoorden maar is het hier niet de plaats er voor.
    Het geeft echter wel een onthullend beeld over hoe het ‘gewone volk’ belazerd wordt als het de ‘autoriteiten’ beter uit komt om, zoals hier, om de eigen verantwoordelijkheid, het verlenen van het ‘noodrecht’, buiten ‘beeld’ te houden. En hoe gretig journalisten, historici en andere ‘wetenschappers’ daar bij behulpzaam zijn!
    Afgelopen weekend hadden we dan de ‘Utrechtse asbest-affaire’ en was het weer opvallend om te zien hoe de ‘paniek’ wordt veroorzaakt door het onvermogen van ‘hoogopgeleide’ politici om te luisteren naar ‘laagopgeleid’ ervaringsdeskundigen’, zoals Frans Vreugdenhil uit ‘s-Gravenzande, die zaterdag 28.7. j.l. in het AD schreef:

    ‘Mensen die asbest opruimen, weten dat het niet gevaarlijk is. En als je dat weet, neem je de regels niet zo nauw. Je ergert je eerder groen en geel aan de overdreven maatregelen die moeten worden genomen.’

    Je moet bijna denken aan de fameuze woorden van Colijn aan de vooravond van WO II,’gaat u maar rustig slapen’, ware het echter niet dat ook dit weer een historische ‘fabel’ is. D.w.z. dat premier Colijn iets dergelijks wel gezegd heeft, maar dan in 1936, bij de Duitse bezetting van het door de Fransen bezette Rijnland!

    Overigens heeft de asbest -isolatie een opvolger in de vorm van spouwmuur-isolatie d.m.v. zgn. ‘pur-schuim’ en kan ik inmiddels een aardig boekwerk samenstellen van de documentatie en mijn ‘alarm-signalen’ over de gevaren, o.a. giftige gassen en extra brandgevaar, die hieraan kleven. Tot nu toe heeft dit niets geholpen en gaat onze overheid door met het subsidieren, miljoenen per jaar, van deze wijze van isolatie. Ik schat dat het nog zo’n 20 jaar gaat duren voor dat men hier actie gaat ondernemen, terwijl de eerste berichten over ademhalingsklachten m.b.t. deze vorm van isolatie, Telegraaf, Nieuwsuur, toch bekend zijn!
    Edoch, de lobby de purschuimfabrikanten is nog zo sterk, dat de miljoenen die zij hiermee verdienen voorlopig niet in gevaar komen!

    Ook moest ik weer eens aan mijn eerder genoemde tante denken toen ik in het artikel ‘De Europeaan’ van Nausicaa Marbe, VK 28.7.j.l., las over een emeritus Hoogleraar Wijsbegeerte Hugo Dyserinck, die vindt ‘dat de volwassenen van morgen via het onderwijs niet vroeg genoeg voorbereid kunnen worden op de ‘esperit europeen’ en dat er ook gespecialiseerde vormen van volwassenonderwijs moeten komen om bij ouderen via agogische methoden dit Europese deken te ontwikkelen.’

    Nu hebben we het fascisme en het communisme gehad en staat ons dus de volgende vorm van knechting en dictatuur te wachten. In een normale maatschappij komen deze mensen vroeg of laat in een zgn. ‘gekkenhuis’ terecht. Maar dus niet bij ons!

    groeten

   • Provocatief als altijd, dank voor je input Appie. Ik zal volgende week een samenvatting van je teksten maken, en kijken of je je daar in kunt vinden. Groet,
    Marco

 10. appie b. broek zegt:

  Misschien ‘nuttig’ om die ‘tante’ nog eventjes te noemen. Een jaar of 30 na de hierboven genoemde ‘lezing’ zit ik met mijn vader ergens, het was het restaurant van de Maxi’s bij Muiden, toen mijn ervaringen met ‘tante Miep’, 20 jaar ouder dan mijn vader, ter sprake kwamen! En wat bleek? Ook bij haar 20 jaar jongere broertje had ze geprobeerd haar pedagogische waanwijsheid in praktijk te brengen en had mijn vader ‘bescherming’ bij zijn moeder gezocht. Zo zie je maar weer! Overigens zou ik wel eens willen weten of het ook toen al gewoonte was om dergelijke figuren in allerlei commissies op te nemen en tot ‘deskundige’ te bestempelen!

  Ben benieuwd naar de uiteindelijke tekst, groeten

 11. appie b. broek zegt:

  Hoe is het met ‘de wetenschap’? Nog geen ‘tekst’ gezien, maar waarschuw alvast voor de volgende voorzitter van de VSNU, dit heerschap is indertijd afgewezen als burgermeester van Maastricht en zou nu de belangen van de universiteiten moeten gaan behartigen. Als men alles, vanwege de ‘centen’, maar accepteert dan blijft er op den duur maar weinig zelf respect over!

  appie b.

  • Hi Appie,

   ik ben je niet vergeten. Ik ben nu heel druk met de vorbereiding van Brabant OpenAir, waar ik een presentatie moet geven over fysica. Dat moet natuurlijk heel didactisch, en dat kost heel veel tijd.
   Maar de samenvatting van je ideeen komt echt.

   Groet, Marco

 12. appie b. broek zegt:

  ‘Goh, hoe zou het toch met die Marco zijn’, dacht ik toen ik laatst het bericht tegen kwam dat helpen in de huishouding niet bepaald bevorderlijk is voor een goed huwelijk. En hierbij dus ook moest denken aan een ander bericht, ook een ‘wetenschappelijk onderzoek’, van eerder dit jaar, waarin precies het tegenovergestelde wordt beweerd. Vond ik wel het noteren waard. En is het wachten op een ‘echte’ wetenschapper die een verklaring heeft voor de tegengestelde uitkomsten van toch min of meer hetzelfde onderzoek!

  groeten, appie b.

  • Wat zou je vinden van het lompe statement dat deze onderzoeken helemaal niet wetenschappelijk zijn? Niet in vraagstelling, niet in methode en niet in conclusies…
   Dit statement maak ik op persoonlijke titel!

   Groet,
   Marco

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s